Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plná moc pro schůzi 8.6.2017

13. 6. 2017

P L NÁ M O C

 

 

Já, níže podepsaný(á):

 

jméno a příjmení: ……………………….............................................

 

 

r.č. ………………………, číslo obč. průkazu: ……………………..

 

 

trvale bytem: ………………………………………………………….

 

 

vlastník jednotky číslo …../…….. nacházející se v bytovém domě na ulici 

Mikuláškovo nám. 573/12 a 574/13 v Brně – Starém Lískovci zmocňuji:

 

 

jméno a příjmení: ……………………….............................................

 

 

r.č. ………………………, číslo obč. průkazu: ……………………..

 

 

trvale bytem: ………………………………………………………….

 

aby mne zastupoval na schůzi Společenství vlastníků pro dům Mikuláškovo náměstí 573/12 a 574/13 , konané v zasedací místnosti obecního úřadu na ulici Oderská 4 v Brně – Starém Lískovci , a to 8.6. 2017 v 18 hod a mým jménem jednal a hlasoval při veškerých řádných i mimořádných bodech programu schůze shromáždění a rovněž o všech dalších věcech potřebných pro chod společenství vlastníků jednotek a dále o všech dalších potřebných věcech.

 

V Brně, dne: 

 

 

 

____________________________________

podpis zmocnitele

Přijímám zmocnění v uvedeném rozsahu.

 

V Brně, dne: 

 

 

 

_____________________________________

podpis zmocněnce